NEW FPL 2012: Үндсэн өөрчлөлтүүд

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ИКАО)-аас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн нэг бол “FPL 2012″ юм.

Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа мэдээ, мэдээлэл, тэдгээрийн мэдээллийн форматад нилээдгүй өөрчлөлт гарч байгаа бөгөөд гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг та бүхэнд тоймлон хүргэж байна.

“FPL 2012″ төсөл хөтөлбөр нь 2012 оны 11 сарын 18 өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжих болно. Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ИНЕГ-ын Аэронавигацийн үйлчилгээний газрын харъяа алба, салбар, хэлтэсийн хамт олон төлөвлөгөө гарган амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Сэтгэгдэл үлдээх

Нэвтрэх

Twitter Widget

Archives